REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

“Câștigă cu Mömax la Radio Transilvania“

08.04.2021 – 09.04.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. MOEMAX RO SRL cu sediul în Timisoara, nr. 123, jud. Timis, înregistrată la ORC Timis,sub
nr de inreg. J 35/3405/2016, cod fiscal RO 36860294, , (denumita in continuare “Organizator” ),
nr. Cont IBAN RO 86RZBR0000060019161389, deschis la BANCA Raiffeisen, reprezentată legal
prin Grigassy Janos, în calitate Administrator, numită în continuare „Organizator”.
1.2. Campania este organizata în colaborare cu Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu
sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO
5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA
ORADEA, reprezentată legal prin Szatmári Francisc în calitate de Director General şi Augusta
Dordai în calitate Director de vanzari, numită în continuare „Co-organizator”.
1.3. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmitşi va fi

facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina www.radiotransil-
vania.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe

intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al
Organizatorului, specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
1.4. Organizatorul işi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii
acestuia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public pe pagina www.radiotransilvania.ro.
Campania este organizata şi se desfasoara pe intreg teritoriul de acoperire al retelei Radio
Transilvania, in judetele Bihor, Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Salaj, Cluj, Mures şi Sibiu
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta prevederile prezentului Regulament
şi se conformeaza acestuia.
1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand
procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului
Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor
modificari pe pagina www.radiotransilvania.ro.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1. Campania “Câștigă cu Mömax la Radio Transilvania“, se va desfasura in perioada
08.04.2021 – 09.04.2021, la Radio Transilvania, in cadrul programului “In tarfic cu Beatrice
Bungo”, conform mecanismului descris in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL
3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in
Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in judetule cu
acoperire a retelei Radio Transilvania, cu varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a
unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si varsta, care respecta
procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5, de mai jos.
4.2. Angajaţii Organizatorului, ai Imputernicitului şi ai Co-organizatorului şi ai afiliatilor acestora
(inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei), membrii
familiilor, rudele şi afinii acestora până la gradul al III lea inclusiv, precum şi toate celelalte
persoane implicate in derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili şi nu au dreptul să se înscrie şi
să participe la campania publicitara.
Prin inscrierea la Campania publicitara, fiecare participant garanteaza ca are deplina şi neafectata
capacitatea de folosinta şi exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa şi neechivoca
a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI si desemnarea câştigătorului
Participantilor li se vor adresa, cate doua intrebari, prima intrebare face referire la barndul
Mömax, iar a doua intrebare face referire la Radio Transilvania.
Fiecare participant are la dispoziţie câte 10 secunde să raspundă la întrebare.
5.1. In zilele de 8 si 9 aprilie 2021, realizatorul emisiunii "In trafic cu Beatrice Bungo" invită
ascultătorii să participe la campania Mömax. iar după semnalul sonor de concurs să sune la
telefon 0259 477 888 pentru a putea fi selectat să intre în concurs. Ascultatorii pot apela numarul
de telefon comunicat de către moderator (tarif normal in retelele: Orange, Vodafone si Telekom) şi
vor răspunde la provocarea realizatorului emisiunii „In trafic cu Beatrice Bungo".
Prin provocare se intelege parcurgerea urmatorilor pasi de către participant:
• Pasul 1: ascultă cu atentie interventiile moderatorului şi retine informatiile oferite de către
acesta, informatii care fac referire la brandul Mömax; Participantul are 15-30 de secunde sa
apeleze numarul de telefon, din momentul in care moderatorul anunta „START
CONCURS“.
• Pasul 2: Participantul apeleaza numarul de telefon 0259-477888, precizat in prealabil, pe
postul Radio Transilvania de către moderator si răspunde corect la cele doua intrebări
adresate de către moderator.
Câştigătorul ediţiei de concurs va fi desemnat, cel ce răspunde primul corect la cele
două întrebări.

Dacă in decurs de 5 minute nici un participant nu a răspuns corect, moderatorul lansează iar aceeasi
provocare, participantii avand incă 10 minute la dispozitie ca să intre in contact cu moderatorul
emisiunii şi să raspunda corect.
Concursul se realizeaza in intervalul orar 16:00-18:00, insă ascultătorii postului de radio pot să
participe şi să apleze numarul de telefon 0259-477888 doar după ce moderatorul a lansat
provocarea, prin semnalul „START CONCURS ''
SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Pentru a intra in posesia premiului, câştigătorul primeste de la Co-Organizator, imediat ce s-a
incheiat concursul din ziua respectivă, un cod numeric şi numărul de telefon al Organizatorului,
avand obligatia de contacta Organizatorul, in maxim 24 de ore, de luni pana vineri, din momentul in
care a fost desemnat câştigător.
6.2. Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecarui câştigător şi
data in care a fost desemnat castigator. Fiecare cod va contine o combinatie diferita de 8 cifre.
Co-organizatorul, are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului inregistrarea fiecarui
concurs, ce urmeaza a fi extrasa de pe banda martor, in maxim 24 de ore de la efectuarea fiecarui
concurs.
6.3. Organizatorul, la adresa indicată de către Câştigător, in cel mult 12 zile, de la data la care a fost
contactat de catre acesta. Premiul va fi livrat catre câştigător prin intermediul curieratului. Premiile
acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul tarii participante conform
prezentului Regulament.
6.4. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În
cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la
dispoziţia Organizatorului.
6.5. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul
predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
7.1. In cadrul acestei campanii se va acorda un total de două premii.
Fiecare premiu va consta intr-un set de ustensile pentru gătit, cu o valoare conform tabelului de
mai jos.
7.2. Valoarea totala a premiilor este de 595,00 lei, TVA inclus.
7.3. Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului se
regasesc in tabelul de mai jos:

Continut premiu Cantitate

Valoare unitara
(TVA inclus)

Valoare totala
premiu (TVA inclus)
1 250,00 lei 297,50 lei
1 250,00 lei 297,50 lei

VALOARE TOTALA PREMII
ACORDATE 595,00 lei (TVA inclus)

7.4. Premiul va fi oferit câştigătorului după validarea acestuia ca şi câştigător, prin verificarea
valabilitătii codului.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia
Organizatorului este definitiva.
8.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, şi nu constituie subiectul
niciunui fel de corespondenta.
8.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii şi/sau castigatorii
Campaniei, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
8.4. Prin participarea la Campanie, toti participantii şi eventualii castigatori sunt de acord şi se
obliga sa respecte şi sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala şi exclusiva a acestora.
8.5. Organizatorul işi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar
Co-organizatorul işi asuma raspunderea pentru derularea concursului şi modul in care sunt
desemnati castigatorii.
8.6. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul şi/sau Co-Organizatorul dobandesc toate
drepturile de publicare a numelui şi prenumelui acestuia, dreptul de radiodifuzare a numelui, şi
prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
8.7. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale
tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului
electric avand ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o
anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect
imposibilitatea de a efectua apelul telefonic catre Organizator sau Co-organizator etc.), proprietari
sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc ( avand ca efect o eventuala oprire a
emisiei radio etc).
8.8. Organizatorul şi/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care
participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a
premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele
reclamatii legate de desfasurarea campaniei şi modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la
adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului
prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
9.1. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au
facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, Organizatorul se
poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre: MOEMAX RO SRL cu sediul în Timisoara, nr. 123 C, jud. Timis,
înregistrată la ORC Timis,sub nr de inreg. J 35/3405/2016, cod fiscal RO 36860294,
telefon: 0256254520.
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta, de la participanti, urmatoarele categorii de date
cu caracter personal:
(i) nume, prenume;
(ii) numar de tefon;

(iii) adresa pentru expedierea premiului;
Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre
Operator pentru:
i) organizarea si desfasurarea campaniei;
ii) desemnarea si validarea castigatorilor;
iii) atribuirea premiilor şi indeplinirea obligatiilor fiscale.
1. Temeiul juridic al prelucrarii
Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum şi in vederea
indeplinirii obligatiilor fiscale, daca este cazul.
2. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de Organizator conform
prevederilor legale. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi
stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul
vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate
in niciun alt scop.
3. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile şi transparente, Operatorul asigura
participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,
fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului
inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad
contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a
respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.
1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la
data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu
varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal
apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/
distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte
sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal
apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge
imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
2. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de
la sediul Organizatorului.
11.2. Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte şi sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost
completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu
acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a
premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI
13.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a
Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiotransilvania.ro
Incheiat astazi, 06.04.2021, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Organizator,
MOEMAX RO SRL
Co-Organizator,

RADIO TRANSILVANIA LBM SRL