REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

Câștigă cu Kärcher la Radio Transilvania!”

22.02.2021 26.02.2021.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1.Campania publicitara este organizata de S.C. KARCHER ROMÂNIA SRL, cu sediul in BUCURESTI, Sos. ODAII nr. 439, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/5016/18.03.2008, CUI 23533592, denumita in continuare “Organizator”,

1.2.Campania este organizata în colaborare cu Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată legal prin Szatmári Francisc în calitate de Director General si Augusta Dordai în calitate Director de vanzari, numită în continuare „Co-organizator”.

1.3. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina www.radiotransilvania.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului, specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public pe pagina www.radiotransilvania.ro. Campania este organizata si se desfasoara in Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii si zonele limitrofe, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina www.radiotransilvania.ro.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Campania “Câștigă cu Kärcher la Radio Transilvania!” se va desfasura in

perioada 22-26 februarie 2021, la Radio Transilvania, in cadrul programului “Made in Cluj”, conform mecanismului descris in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in judetul Cluj, cu varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si varsta, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5, de mai jos.

4.2. Angajaţii Organizatorului, ai Imputernicitului si ai Co-organizatorului si ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei), membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul al III lea inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.

Prin inscrierea la Campania publicitara, fiecare participant garanteaza ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1.In perioada 22-26 februarie 2021, realizatorul emisiunii "Made In Cluj" invita ascultatorii sa participe la campania Kärcher. Ascultatorii pot apela numarul de telefon comunicat de catre moderator (tarif normal in retelele: Orange, Vodafone si Telekom) si vor raspunde la provocarea realizatorului emisiunii „Made in Cluj".

Prin provocare se intelege parcurgerea urmatorilor pasi de catre participant:

 • Pasul 1: asculta cu atentie interventiile moderatorului si retine informatiile oferite de catre acesta, informatii care fac referire la produlese Kärcher; Participantul are 15-30 de secunde sa apeleze numarul de telefon, din momentul in care moderatorul anunta „START CONCURS“.

 • Pasul 2: Participantul apeleaza numarul de telefon 0259-477888, precizat in prealabil, pe postul Radio Transilvania de catre moderator si exemplifica un produs de curățenie pe

care își doresc să îl schimbe cu unul din Kärcher Center.

Castigator este desemnat cel care a exemplicat corect primul un produs de curățenie pe care își doresc să îl schimbe cu unul din noul Kärcher Center Cluj-Napoca.

Daca in decurs de 5 minute nici un participant nu a raspuns corect, moderatorul lanseaza iar aceeasi provocare, participantii avand inca 10 minute la dispozitie sa intre in contact cu moderatorul emisiunii si sa raspunda corect.

Concursul se realizeaza in intervalul orar 0:00-10:00, insa ascultatorii postului de radio pot sa participe si sa apleze numarul de telefon 0259-477888 doar dupa ce moderatorul a lansat provocarea, prin semnalul „START CONCURS ''

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Este desemnat castigator participantul care a exemplificat primul, corect, un produs de curățenie pe care își doreste să îl schimbe cu unul din noul Kärcher Center Cluj-Napoca.

6.2. Persoana desemnata ca fiind castigatoare va primi, telefonic, de la moderator, un cod furnizat de catre Organizator. Premiul se va ridica de la sediul Radio Transilvania Cluj-Napoca, situat pe B-dul Dorobanitilor, nr 6, in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00.

6.3. Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI 7.1. In cadrul acestei campanii se va acorda un total de 5 premii.

Fiecare premiu va consta intr-un produs Kärcher, cu o valoare conform tabelului de mai jos.

7.2. Valoarea totala a premiilor este de 1937.92 lei lei, TVA inclus.

7.3. Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului se regasesc in tabelul de mai jos:

Valoare unitara

Valoare totala

Continut premiu

Cantitate

(TVA inclus)

premiu (TVA inclus)

ASPIRATOR PENTRU GEAMURI WV 2

PLUS N

1

315.21

315.21

MATURA CU ACUMULATOR KB 5

1

355.19

355.19

APARAT DE CURATAT CU ABUR SC 1

1

349.10

349.10

Aparat de curatat cu abur SC 2 UPRIGHT

EasyFix

1

594.82

594.82

ASPIRATOR UMED-USCAT WD 2

1

323.60

323.60

VALOARE TOTALA PREMII

ACORDATE

1937.92 lei (TVA inclus)

7.4. Premiul va fi oferit castigatorului dupa validarea acestuia ca si castigator, dupa verificarea valabilitatii codului.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul primeste de la Co-Organizator, imediat ce s-a incheiat concursul din ziua respectiva, un cod, precum si adresa redactiei Radio Transilvania Cluj, avand obligatia de a se prezenta la sediul Radio Transilvania Cluj pentru ridicarea premiului, avand asupra sa codul de identificare care i-a fost atribuit.

8.2. Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul atribuit fiecarui castigator si data in care a fost desemnat castigator.

Co-organizatorul, are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului inregistrarea fiecarui concurs, ce urmeaza a fi extrasa de pe banda martor, in maximum 48 de ore de la efectuarea fiecarui concurs.

8.3. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

8.4. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia

Organizatorului este definitiva.

9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.

9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Campaniei, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

9.4. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

9.5. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar Co-organizatorul isi asuma raspunderea pentru derularea concursului si modul in care sunt desemnati castigatorii.

9.6. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-Organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui acestuia, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati. 9.7. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect imposibilitatea de a efectua apelul telefonic catre Organizatr sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc ( avand ca efect o eventuala oprire a emisiei radio etc).

9.8. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.

9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: KARCHER ROMÂNIA SRL, in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Bucuresti, Sos. Odaii nr. 439, Sector 1, RO 23533592, J40/5016/18.03.2008, Tel. 021.667.42.16; e-mail: office@kaercher.ro.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta, de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. nume, prenume;

  1. numar de tefon;

  1. varsta;

 1. adresa pentru expedierea premiului;

Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator pentru:

  1. organizarea si desfasurarea campaniei;

  1. desemnarea si validarea castigatorilor;

  1. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de Organizator conform prevederilor legale. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura

participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 1. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 1. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 1. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 1. dreptul la portabilitate a datelor;

 1. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

11.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI

13.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiotransilvania.ro

Incheiat astazi, 19.02.2021, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Organizator,

KARCHER ROMÂNIA SRL

Co-Organizator,

RADIO TRANSILVANIA LBM SRL