Cod Deontologic

 1. RADIO TRANSILVANIA, este un post de radio privat cu program generalist si de divertisment
 2. În programele sale de știri și de divertisment, RADIO TRANSILVANIA garantează libera exprimare a ideilor, opiniilor, precum şi libera comunicare a informaţiilor, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Cenzura de orice fel este interzisă. Selecţia cu bună credinţă şi profesionalism a informaţiilor din programele de actualitate, din emisiuile de divertisment, nu este cenzură.
 3. Emisiunile RADIO TRANSILVANIA sunt puse în slujba ascultătorilor, informării lor corecte, imparţiale şi rapide, educării lor şi divertismentului.
 4. RADIO TRANSILVANIA este independentă de orice ingerinţe politice .
 5. Violenţa, ura, crima, dezordinea, haosul, vulgaritatea, pornografia, defăimarea, încălcarea dreptului la viaţă privată nu-şi găsesc locul în emisiunile RADIO TRANSILVANIA.
 6. RADIO TRANSILVANIA își va obţine informaţiile prin mijloace legale şi morale.
 7. Difuzarea ştirilor se va face respectând adevărul, menţionând sursa, după ce acestea au fost verificate, faptele fiind prezentate cu imparţialitate.
 8. RADIO TRANSILVANIA îşi asumă răspunderea morală şi de altă natură pentru conţinutul ştirilor, programelor de actualităţi, culturale şi de divertisment, şi asigură dreptul la replică în probleme importante ale vieţii politice, economice şi sociale. RADIO TRANSILVANIA are dreptul la replică în probleme ce o interesează sau îi lezează statutul.
 9. La cererea celor interesaţi se vor rectifica obligatoriu şi imediat toate informaţiile şi opiniile care s-au dovedit false sau eronate.
 10. RADIO TRANSILVANIA va respecta dreptul indivizilor la viaţa privată, şi este conştientă că persoanele cu funcţii în viaţa publică au dreptul la o viaţă privată, în afara cazului în care aceasta poate avea urmări asupra vieţii publice.
 11. În ştirile pe care le difuzează, RADIO TRANSILVANIA trebuie să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie, în special când este vorba de afaceri în curs de judecare, evitând pronunţarea de verdicte.
 12. Lucrătorii RADIO TRANSILVANIA vor veghea asupra confidenţialităţii surselor de informaţii, dar şi asupra datelor şi faptelor de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiunilor de serviciu.
 13. Lucrătorii RADIO TRANSILVANIA nu vor promova în emisiuni simpatiile lor politice, punctele lor de vedere asupra disputelor politice sau de altă natură.
 14. În toate emisiunile sale, RADIO TRANSILVANIA militează pentru folosirea corectă a limbii române.
 1. Toate programele RADIO TRANSILVANIA  trebuie să reflecte diversitatea preocupărilor și a valorilor pe care le au ascultătorii. Postul nostru de radio e liber să ia în discuție orice temă de interes public și să o abordeze din mai multe puncte de vedere.
 2. Realizatorii de programe ori colaboratorii contactați de RADIO TRANSILVANIApot alege să-și exprime părerile, dar ele trebuie să fie evidențiate ca atare.
 3. Așteptările realizatorilor, ale colaboratorilor și ale publicului sunt importante în egală măsură. Oricine apare într-unul dintre programele de știri ori de divertisment va fi tratat corect și cu respect.
 4. Toate programele RADIO TRANSILVANIA  trebuie să respecte diversitatea locuitorilor României și să evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. Respectăm, de asemenea, dreptul la viața privată și normele conviețuirii civilizate. Ascultătorii trebuie să știe că temele abordate sunt alese strict din rațiuni editoriale, și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură.