ACT ADIŢIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

,,BANI DE VACANŢĂ”

Organizatorul campaniei ,, BANI DE VACANŢĂ” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată prin Szatmári Francisc în calitate de Director General, numită în cele ce urmează “Organizatorul”, a decis prelungirea Campaniei ,,BANI DE VACANŢĂ” astfel că, prin acest act adiţional, aduce modificări Regulamentului Oficial al campaniei ,,Bani de Vacanţă”, cu încheiere de autentificare Nr. 2446/28.06.2019 de către notar public Gârba Cornel astfel:

Se modifică punctul 1 din secţiunea DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE care va avea următorul conţinut:

 1. Campania va începe la data de 01.07.2019, ora 06.30 și se va finaliza în data 19.07.2019, ora 10.00.

Se modifică secţiunea DESFĂŞURĂTOR CONCURS care va avea următorul conţinut:

Premiu 1.000 lei pe săptămână:

 1. Pentru a se înscrie, cel în cauză, trebuie să asculte Radio Transilvania iar după semnalul sonor de concurs are la dispoziţie 5 minute să sune la telefon 0259 477 888 pentru a putea intra în direct şi să spună frecvenţa pe care ascultă Radio Transilvania.
 2. Înscrierile au loc la Radio Transilvania, în perioada 01.07.2019 - 18.07.2019 de luni până joi, în cadrul emisiunilor ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” în intervalul orar 08.00 – 09.00, programul local Made In între 12.00 – 14.00 şi ,,În Trafic” de la ora 17.00 până la ora 18.00.
 3. În ordinea înscrierilor în concurs, fiecare participant va avea un număr de ordine.
 4. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, folosind numărul de ordine al înscrişilor şi site-ul random.org.
 5. Acesta va fi sunat şi doar în direct işi poate revendica premiul. În cazul în care nu răspunde se va realiza o nouă extragere până se va găsi un câştigător.
 6. Tragerile la sorţi vor avea loc vineri, în zilele 5.07.2019, 12.07.2019 şi 19.07.2019 fiind anunţate în direct la Radio Transilvania la emisiunea ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” în intervalul 08.00 – 10.00.
 7. Numele câştigătorilor va fi publicat pe siteul www.radiotransilvania.ro la secţiunea Concurs şi pe pagina de Facebook a Radio Transilvania.
 8. Participarea la această Campanie este gratuită şi implică acceptarea integrală a prezentului regulament.
 9. Câştigătorii concursului vor pune la dispoziţia organizatorului o copie după buletin/carte de identitate şi alte informaţii necesare pentru a i se transmite premiul obţinut.
 10. Câştigătorii nu vor plăti impozit aferent premiilor ce depăşesc, conform Codului fiscal, valoarea minimă legală neimpozabilă .
 11. Organizatorul va reţine la sursă impozitul aferent sumei de 1.044 lei, conform legii în vigoare, astfel încât câştigătorul să primească suma de 1.000 lei, ce îi va fi virată în contul personal.
 12. Premiul va fi expediat câştigătorului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la extragere.
 13. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului (ex: completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs, răspunsul târziu sau deloc al solicitării Organizatorilor privind formalitatea agreată de a transmite câştigul obţinut etc).

Se modifică punctul 3 din secţiunea MECANISM CONCURS care va avea următorul conţinut:

 1. Extragerile au loc vineri, 05.07.2019, 12.07.2019 şi 19.07.2017 în intervalul orar 08.00 – 10.00.

Restul prevederilor din Regulamentul Oficial al Campaniei ,,BANI DE VACANŢĂ” rămân neschimbate şi valabile.

Prezentul Act Adiţional va fi publicat pe www.radiotransilvania.ro şi pe pagina oficială de Facebook a Radio Transilvania.

RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L.

Prin: Szatmári Francisc

Director General

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

,,BANI DE VACANŢĂ”

Prezentul regulament, cu încheiere de autentificare Nr. 2446/28.06.2019 de către notar public Gârba Cornel, are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei ,, BANI DE VACANŢĂ” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată prin Szatmári Francisc în calitate de Director General, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Scopul prezentei Campanii este acela de a creşte audienţa şi promovarea programelor difuzate la Radio Transilvania. Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.radiotransilvania.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispoziţiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul oficial al Organizatorului.

 • DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
  1. Campania va începe la data de 01.07.2019, ora 06.30 și se va finaliza în data 12.07.2019, ora 10.00.
  2. Organizatorul poate dispune prelungirea Campaniei la o dată ulterioară.
  3. Orice modificare va fi adusă acestei campanii va fi anunţată publicului larg prin intermediul postului de Radio Transilvania, pe site-ul oficial www.radiotransilvania.ro şi pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
  4. Campania se desfăşoară la Radio Transilvania, în zona de activitate a organizatorului, fiind recepţionat în judeţele Bihor, Cluj, Sibiu, Bistriţa, Sălaj, Mureş, Maramureş şi Satu Mare ori pe internet la www.radiotransilvania.ro.
 • DREPT DE PARTICIPARE
  1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni străini rezidenţi ai României, având vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament oficial.
  2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorilor. Prin înscrierea la concurs, participanţii declară pe proprie răspundere faptul că nu sunt angajaţi ai Radio Transilvania Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
 • DESFĂŞURĂTOR CONCURS
 • Premiu 1.000 lei pe săptămână:

 • Pentru a se înscrie, cel în cauză, trebuie să asculte Radio Transilvania iar după semnalul sonor de concurs are la dispoziţie 5 minute să sune la telefon 0259 477 888 pentru a putea intra în direct şi să spună frecvenţa pe care ascultă Radio Transilvania.
 • Înscrierile au loc la Radio Transilvania, în perioada 01.07.2019 - 11.07.2019 de luni până joi, în cadrul emisiunilor ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” în intervalul orar 08.00 – 10.00, programul local Made In între 10.00 – 14.00 şi ,,În Trafic” de la ora 16.00 până la ora 18.00.
 • În ordinea înscrierilor în concurs, fiecare participant va avea un număr de ordine.
 • Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, folosind numărul de ordine al înscrişilor şi site-ul random.org.
 • Acesta va fi sunat şi doar în direct işi poate revendica premiul. În cazul în care nu răspunde se va realiza o nouă extragere până se va găsi un câştigător.
 • Tragerile la sorţi vor avea loc vineri, în zilele 5.07.2019 şi 12.07.2019 fiind anunţate în direct la Radio Transilvania la emisiunea ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” în intervalul 08.00 – 10.00.
 • Numele câştigătorilor va fi publicat pe siteul www.radiotransilvania.ro la secţiunea Concurs şi pe pagina de Facebook a Radio Transilvania.
 • Participarea la această Campanie este gratuită şi implică acceptarea integrală a prezentului regulament.
 • Câştigătorii concursului vor pune la dispoziţia organizatorului o copie după buletin/carte de identitate şi alte informaţii necesare pentru a i se transmite premiul obţinut.
 • Câştigătorii nu vor plăti impozit aferent premiilor ce depăşesc, conform Codului fiscal, valoarea minimă legală neimpozabilă .
 • Organizatorul va reţine la sursă impozitul aferent sumei de 1.044 lei, conform legii în vigoare, astfel încât câştigătorul să primească suma de 1.000 lei, ce îi va fi virată în contul personal.
 • Premiul va fi expediat câştigătorului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la extragere.
 • Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului (ex: completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs, răspunsul târziu sau deloc al solicitării Organizatorilor privind formalitatea agreată de a transmite câştigul obţinut etc).
  1. MECANISM CONCURS
 • Ascultă Radio Transilvania.
 • După semnalul de concurs ai 5 minute să suni la numărul de telefon 0259 477 888 şi intri în direct pentru a te înscrie,spunându-ne pe ce frecvenţă asculţi Radio Transilvania.
 • Extragerile au loc vineri, 05.07.2019 şi 12.07.2019 în intervalul orar 08.00 – 10.00.
 • Câştigătorii vor fi sunaţi pentru a intra în direct să îşi revendice premiul.
 • PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
 • 6.1. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei.

  6.2. Radio Transilvania va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După închierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi şterse definitiv.

  6.3. Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de Radio Transilvania doar în scopul prezentului concurs.

 • DISPOZIȚII FINALE
 • 7.1. Orice contestație poate fi depusă prin mesaj text la http://www.radiotransilvania.ro/contact . Cererea trebuie să cuprindă motivaţia plângerii sau a sesizării cu privire la nerespectarea regulamentului şi trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

  7.2. Prin înscrierea la campania promoţională ,, BANI DE VACANŢĂ” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi cu acceptarea în tot şi necondiţionată a acestor prevederi.

  7.3. În cazul în care organizarea Campaniei promoționale ,, BANI DE VACANŢĂ” este împiedicată de evenimente de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei promoționale.

  7.4. Regulamentul Campaniei promoționale este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.radiotransilvania.ro

  7.5. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.radiotransilvania.ro

 • LITIGII
 • 8.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

  RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L.

  Prin: Szatmári Francisc

  Director General

  Autentificat cu Incheierea de autentificare nr. 2446 din 2019-06-28 de catre Notar Public Gârba Cornel.