REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

,, Napolact te premiaza”

01 iunie – 22 iunie 2020

 1. ORGANIZATOR 

Campania ,, Napolact te premiaza” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este organizata de Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată prin Szatmári Francisc în calitate de Director General, numită în cele ce urmează ”Organizatorul”.

FrieslandCampina Romania S.A, societate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str Barbu Vacarescu, nr 301-311, etaj 10, Sector 2, jud. Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/15564/2019, C.I.F RO 6632642 are calitatea de calitatea de Sponsor, al Campanieinumită în cele ce urmează „Sponsorul”

Scopul prezentei Campanii este acela de a creşte audienţa „Organizatorului” şi promovarea produselor si serviciilor „Sponsorului”

Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata. 

Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).Prin participarea la Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentul si acordul participantilor cu privire la acesta. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.radiotransilvania.ro şi pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispoziţiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul oficial al Organizatorului şi pe pagina de Facebook Radio Transilvania.

 1. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE 
 • Campania se va desfasura la Radio Transilvania Cluj, în perioada 01.06.2020 - 22.06.2020 (inclusiv), in zilele de luni, in cadrul emisiunii “Made in Cluj”, intre orele 09.00 – 13.00.
 1. Organizatorul poate dispune modificarea duratei Campaniei, prin derucerea sau prelungirea acesteia dupa data de 22.06.2020.
 1. Orice modificare va fi adusă acestei campanii va fi anunţată publicului larg prin intermediul postului de Radio Transilvania, pe site-ul oficial www.radiotransilvania.ro şi pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
 1. Campania se desfăşoară la Radio Transilvania Cluj in cadrul emisiunii „Made in Cluj” difuzata pe frecventa radio 94.50 Fm sau pe internet la www.radiotransilvania.ro si este disponibila tuturor persoanelor din localitatea Cluj-Napoca 
 1. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale fara de care nu ar fi posibila participarea la Campanie, cum ar fi costurile aferente serviciilor de telefonie in vederea apelarii Organizatorului, costurile aferente serviciilor de Internet necesare pentru efectuarea comenzii prin utilizarea Premiului. Enumerarea de mai sus cu privire la cheltuieli este exemplificativa, nu exhaustiva.
 1. DREPT DE PARTICIPARE
 • La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni străini rezidenţi ai României, din localitatea Cluj-Napoca cu, vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament oficial. 
 • Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului sau Sponsorului sau rudele acestora (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie). Inscrierea la concurs reprezinta confirmarea participantilor că nu sunt angajaţi ai Societatea Radio TransilvaniaLMB S.R.L sau ai FrieslandCampina Romania S.A. si nici rude ale angajatilor acestora. 
 1. PREMIILE CAMPANIEI
 • Premiile acordate in schimbul participarii la Campanie cu respectarea prezentului Regulament constau in 4 vouchere-cod, fiecare avand o valoare de 100 de lei („Premiul”) oferite de Sponsor si care vor putea fi utilizate de catre castigatori pentru achizitionarea de produse exclusiv din magazinul online disponibil la https://e-shop.napolact.ro, pentru aceste achizitii fiind aplicabikle Termenele si Conditiile magazinului online disponibil la https://e-shop.napolact.ro, cu exceptia situatiilor mentionate in mod expres altfel in prezentul Regulament. In fiecare saptamana se va putea acorda un singur Premiu. Fiecare voucher va consta intr-un cod ce va fi comunicat castigatorului de catre Organizator si care va putea fi utilizat de catre castigator pentru achizitionarea de produse din magazinul online disponibil la https://e-shop.napolact.ro.
 • Cum poate fi utilizat Premiul: Premiul (codul/voucher) va putea folosit incepand cu momentul primirii acestuia de la Organizator si cel tarziu pana cel tarziu la data de 30 iunie 202 inclusiv.
 • In vederea utilizarii codului pentru achizitionarea de produse din magazinul online disponibil la https://e-shop.napolact.ro, castigatorul va trebui sa selecteze produsele in valoare de 100 de lei si sa parcuga etaptele pentru efectuarea unei comenzi. Pentru a beneficia de gratuitata in limita a 100 lei, in cadrul etapei privind„Metoda de livrare”, castigatorul va trebui sa includa codul comunicat de Organizator in rubrica referitoare la alte informatii cu privire la comanda”. De asemenea pentru a beneficia de gratuitate in limita a 100 lei, castigatorul va trebui sa selecteze metoda de plata „Ramburs”.

Castigatorul nu va plati comanda efectuata conform celor de mai sus iar transportul respectivei comenzi va fi gratuit.

Produsele comandate in baza codului/voucer vor putea fi livrate exclusiv in localitatea Cluj-Napoca.

Codul poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda iar comanda respectiva trebuie sa nu depaseasca suma de 100 RON

In cazul in care valoarea comenzii este mai mica de 100 de lei, nici Organizatorul, nici Sponsorul nu vor deconta diferenta pana la suma de 100 lei. 

In cazul in care comanda depaseste suma de 101 lei, Sponsorul nu va putea confirma inregistrarea comenzii si va va solicita sa o refaceti astfel incat sa va incadrati in suma metionata anterior.

 • Organizatorul are obligatia de a le comunica castigatorilor toate detaliile referitoare la modul in care pot utiliza Premiul (cod voucher) pentru a comanda produse din magazinul online disponibil la https://e-shop.napolact.ro
 • Valoarea totala a celor 4 Premii ce vor putea fi acordate in intervalul 1 – 22 iunie este de 400 lei.
 • Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.

MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Pentru a participa la campanie, cel în cauză, trebuie:

 • să asculte emisiunea “Made in Cluj” difuzata de Radio Transilvania Cluj in zilele de luni intre orele 09.00 – 13.00 din intervalul 1-22 iunie;
 • sa astepte semnalul sonor ce se va difuza in cadrul emisiunii “Made in Cluj”, dupa descrierea mecanismului Campaniei de catre realizatorii emisiunii;
 • in cadrul unui interval de 5 minute de la difuzarea semnalului, sa apeleze numarul de telefon 0364410710 Intru-un terval de 5 minute dupa difuzarea semnalului sonor pentru a putea intra in direct;
 • dupa intrarea in direct, participantul trebuie să răspundă corect la întrebarea adresata de către realizatorul emisiunii.
  1. Primul participant care răspunde corect la intrebarea adresata de realizatorul emisiunii va fi desemnat in direct câștigător.
  1. Un ascultator poate fi castigator o singura data pe perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul are obligatia de a verifica respectarea reguli mentionate mai sus anterior si sa nu declare casgtigator o persoana care a mai fost declarat castigator in cadrul acestei Campanii.
  1. In cazul in care intr-o anumita zi de desfasurare a Campaniei, fie nu participa nicio persoana in intervalul acordat de realizatorii emisiunii, fie niciun participant nu raspunde corect la intrebarea adresata de realizatorul emisiunii Premiul nu se mai acorda si nici nu se reporteaza.
  1. Persoana desemnata ca si castigator va fi contactata ulterior si in afara emisiei de catre un reprezentant al Organizatorului In cursul apelului telefonic mentionat anterior, se vor confirma si varsta participantului, prin declararea pe propria raspundere a datei de nastere, identitatea (nume si prenume). In cazul in care se constata ca numele si prenumele persoanei care doreste sa intre in posesia premiului nu corespund cu datele persoanei desemnate castigatoare sau daca se constata ca persoana declarata castigatoare are mai putin de 18 ani sau face parte din categoriile mentionate in art. 3.2. de mai sus a caror participare la Campanie este interzisa, sau daca respectiva persoana a mai fost desemnata castigatoare in cadrul Campaniei, premiul nu se mai acorda si nici nu se reporteaza. 
  1. In cazul in care Organizatorul/Sponsorul constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigator, fara ca Organizatorul sau Sponsorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
  1. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus.
  1. In cazul in care Organizatorul/Sponsorul constata nerespectarea conditiilor mentionate in acest Regulament de catre un castigator al Concursului dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Sponsorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta, in termen de 10 zile de la solicitarea in acest sens transmisa de catre Organizator/Sponsor.
  1. Conditiile de acordarea a premiului descrise mai sus sunt obligatorii si trebuie indeplinite in mod cumulativ.
  1. Organizatorul, Radio Transilvania Cluj are obligatia de a publica pe site-ul sau www.radiotransilvania.ro numele castigatorior Campaniei.
 1. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI SI SPONSORULUI
 1. Organizatorul si Sponsorul nu sunt raspunzatori pentru:Situatia in care persoana desemnata castigatoare in cadrul emisiunii nu raspunde la apelul Organizatorului pentru a putea fi parcursa etapa de validate si pentru a putea fi comunicat codul-vocher (Premiul);
 1. eventualele conflicte referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor aferente Campaniei. Din momentul comunicarii codului /voucher catre persoana desemnata castigatoare si a detaliilor de utilziare a acestuia, orice obligatii ale Organizatorului conform Campaniei se considera integral indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza, Organizatorul sau Sponsorul neavand nicio responsabilitate in acest sens;
 1. imposibilitatea unui castigator de a valorifica Premiul din motive ce nu se datoreaza culpei Organizatorului sau Sponsorului;
 1. nevalorificarea Premiului de catre castigator pana cel tarziu la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
 1. intarzierile in livrarea/inmanarea produselor comandate de catre castigatori in baza Premiului (cod/voucher) cauzate de factori ce nu tin de Organizator sau Sponsor;
 1. eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanti unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 • PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 
 • Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. 
 • Radio Transilvania va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După închierea Campaniei, toate datele concurenţilor din Campanievor fi şterse definitiv. 
 • Organizatorul Radio Transilvania Cluj SRL acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. 
  1. Date cu caracter personal prelucrate de Organizatorul Radio Transilvania Cluj SRL, scopul si temeiul prelucrarii

DATE CU CARACTER PERSONAL

SCOPUL PRELUCRARII

TEMEIUL PRELUCRARIInume, prenume 


Inscrierea la Campanie


validarea castigatorului si acordarea premiului

indeplinirea obligatiilor Organizatorului cu privire la Campanie

Publicarea numelor castigatorilor

obligatia legala a Organizatorului

numar de telefon

Inregistrarea la Campanie, contactarea participantilor in vederea parcurgerii procesului de validare a inscrierii sau a desemnarii ca si castigator si comunicarii premiului (codul voucher), 


dovedirea acordarii premiului, inclusiv contactarea telefonica in acest sens a participantilor la Campanie in cadrul unui proces de audit


solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei

in baza unor interese legitime ale Organizatorului

Data nasterii

validarea castigatorului si acordarea premiului

in baza unor interese legitime ale Organizatorului 

  1. Modul de colectare a datelor cu caracter personal

Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia telefonic, la momentul inscrierii la Campanie sau in cursul procesului de validare si de acordare a Premiilor, conform Regulamentului.

  1. Consecintele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal 

In cazul in care nu ne furnizati datele cu caracter personal solicitate pentru inscrierea la Campanie, nu veti putea participa la Campanie

In cazul in care nu ne furnizati datele solicitate in cursul procedurii de validare a dumneavoastra ca si castigator, veti fi invalidat ca si castigator si veti pierde dreptul la acordarea premiului, intrucat nu se va putea verifica indeplinirea conditiilor pentru validarea dumnevaoastra ca si castigator si/sau nu se va putea acorda Premiul.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal.

Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio entitate pentru utilizarea acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita in prealabil consimtamantul dumneavoastra, urmand ca transferul datelor dumneavoastra catre o entitate in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca va exprimati in prealabil consimtamantul cu privire la un asemenea transfer.

Cu toate acestea, Organizatorul va dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

 • Notari publici si avocati desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, inclusiv: 
 • furnizori de servicii de telefonie mobilă;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.; 
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza temei juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala a Organizatorului sau interesul legitim al Organizatorului).
  1. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile.

 • Sponsorul nu va prelucra date personale ale participantilor la Campanie. Sponsorul va prelucra datele personale ale castigatorilor Campaniei in vederea valorificarii de catre acestia a Premiilor, fiind aplicabila in acest sens Politica de confidentialitate aplicaabila magazinului online e-shop.napolact.ro 

6.3. Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de Radio Transilvania doar în scopul prezentului concurs.

 • DISPOZIȚII FINALE
 • Orice contestație poate fi depusă prin mesaj text la http://www.radiotransilvania.ro/contact . Cererea trebuie să cuprindă motivaţia plângerii sau a sesizării cu privire la nerespectarea regulamentului şi trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore. 
 • Prin înscrierea la campania promoţională ,, Napolact te premiaza” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi cu acceptarea în tot şi necondiţionată a acestor prevederi.
 • În cazul în care organizarea Campaniei promoționale ,, Napolact te premiaza” este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei promoționale, fiind aplicabile prevederile art. __ de mai sus.
 • LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L.

Prin: Szatmári Francisc

Director General